ODLUKA O IZMJENI PRAVILNIKA O UPOTREBI SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONA ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE, BROJ: IO- 04-03-17/2023 OD 04.03.2023. GODINE

Izvršni odbor Advokatske komore Republike Srpske na sjednici održanoj dana 04.03.2023. godine donio je Odluku o izmjeni Pravilnika o upotrebi službenih mobilnih telefona Advokatske komore Republike Srpske od 24.12.2022. godine, broj: IO- 04-03-17/2023 od 04.03.2023. godine.