ODLUKA IZVRŠNOG ODBORA ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE BROJ: IO-24-12-05/2022 OD 24.12.2022. GODINE

Izvršni odbor Advokatske komore Republike Srpske na sjednici održanoj dana 24.12.2022. godine donio je Odluku o izmjeni Odluke o naknadama putnih i drugih troškova koji imaju karakter poslovnih rashoda broj: IO-30-10-01/2021 od 30.10.2021. godine.