IZVJEŠTAJ PREDSJEDNIKA ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE SA SASTANKA U LjUBLjANI OD 27.01.2023. GODINE

Izvještaj predsjednika Advokatske komore Republike Srpske sa sastanka u Ljubljani od 27.01.2023. godine.