STUDIJSKA POSJETA AKADEMIJI EVROPSKOG PRAVA U TRIRU (NJEMAČKA)

     Akademija evropskog prava (poznata po njemačkoj skraćenici ERA – “Europäische Rechtsakademie”) je međunarodni centar za obuku i debatu za pravnike. Organizovana je kao javna fondacija sa sjedištem u Triru, Njemačka. ERA je počela sa radom u martu 1992. Trir je izabran za lokaciju Akademije zbog blizine Evropskog suda pravde u Luksemburgu. Od 1999. godine, ERA služi i kao evropski dokumentacioni centar sa ažurnom arhivom svih zvaničnih publikacija Evropske unije na engleskom, francuskom i nemačkom jeziku.

      U periodu od 08. do 12. maja  2023. god. organizovana je studijska posjeta Akademiji evropskog prava 26 predstavnika centara za edukaciju sudija i tužilaca i advokatskih komora sa prostora Zapadnog Balkana. Predstavnice Advokatske komore Republike Srpske na ovom skupu bile su Vanja Pavlović, advokatica iz Banje Luke i Irena Puzić-Obradović, advokatica iz Doboja.

      Tokom rada razmatrane su potrebe za edukacijom o pravu Evropske unije pravosudnih zajednica u Srbiji (uključujući Vojvodinu i Kosovo), Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji i Bosni i Hercegovini, kao početak buduće saradnje.

       Predstavnici Evropske komisije, koji su takođe prisustvovali ovom događaju, diskutovali su sa članovima grupe o mogućnostima finansiranja edukacija u zemljama koje su kandidati ili potencijalni kandidati za članstvo u Evropskoj uniji.

       Učesnici posjete prisustvovali su i obuci posvećenoj sprečavanju pranja novca.

       Grupa je posjetila Evropski sud pravde u Luksemburgu, gdje su predstavnici sa Balkana prisustvovali suđenju, a zatim imali priliku razgovarati sa gosp. Markom Ilešićem, slovenačkim sudijom na ovom Sudu.

      U okviru organizacije ove studijske posjete, predstavnici ERE, prvenstveno Jean-Philippe Rageade, direktor Akademije, John Coughlan, direktor za komunikacije i Viktor Vadász, programski direktor, ali i mnogi drugi, uljepšali su ovu posjetu i posjetom Filharmoniji u Luksemburgu.

       Dogovorena je buduća saradnja, kako sa Akademijom evropskog prava, tako i u okviru regiona, sa čijom je realizacijom je, u međuvremenu, već započeto.