ODLUKA O UTVRĐIVANjU LISTE KANDIDATA ZA ČLANA VISOKOG SUDSKOG I TUŽILAČKOG SAVJETA BOSNE I HERCEGOVINE ISPRED ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE