VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE – PREDSTAVLjENA INICIJATVA ZA IZMJENE I DOPUNE VAŽEĆIH ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU U BOSNI I HERCEGOVINI

     Dana 20.06.2023. godine u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine održan je sastanak na temu „Otvaranje dijaloga u cilju provođenja reforme žalbenog parničnog postupka i predstavljanje Dokumenta sa inicijativom za reformom žalbenog parničnog postupka“.

     Sastanku su prisustvovali predstavnici VSTS-a, međunarodni eksperti od kojih su dvoje učestvovali u radu ekspertskog tima koji je radio na projektu, Karin Kjalgreen i Olof Hellstrom, dvoje sudija i kolega advokat iz Kraljevine Švedske koji nisu učestvovali u projektu, predstavnici advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Siniša Derganc, advokat iz Istočne Ilidže, kao predstavnik Advokatske komore Republike Srpske.

    Tokom sastanka, posebna pažnja posvećena je institutima prethodnog odobrenja žalbe i odbacivanje žalbe kao očigledno neosnovane, a imajući u vidu da se radi o institutima koji su sporni i koji će izazvati drastične promjene u parničnom postupku.

     Predstavnik Advokatske komore Republike Srpske, Siniša Derganc, advokat iz Istočne Ilidže istakao je nezadovoljstvo, kako svoje tako i od kolega advokata, činjenicom da u radu ekspertske grupe nije učestvovao nijedan advokat te istakao da su upravo advokati, kao neposredni učesnici parničnog postupka, najpozvaniji da predlažu konkretna rješenja kojima bi se unaprijedila efikasnost parničnog postupka.

Detalji u prilogu.