ADVOKATSKA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE I PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU USPOSTAVILI ZVANIČNU SARADNJU

Advokatska komora Republike Srpske uspostavila je zvaničnu saradnju sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske, Dalibor Mrša, advokat iz Banjaluke razgovarao je sa dekanom Pravnog fakulteta univerziteta u Istočnom Sarajevu,  prof. dr Goranom Markovićem o  mogućim oblicima saradnje.  U delegaciji Pravnog fakulteta su bili i prof. dr Dimitrije Ćeranić i prof. dr Svjetlana Ivanović.

Posebna pažnja posvećena je osnivanju doktorskog studija na Pravnom fakultetu, što je od predsjednika Komore ocijenjeno kao izuzetan doprinos razvoju pravne nauke i struke u Republici Srpskoj. U tom smislu, data je puna podrška osnivanju doktorskog studija a s tim u vezi su dogovorene i različite aktivnosti.

Dogovoreno je i potpisivanje Sporazuma o poslovnoj saradnji između Advokatske komore Republike Srpske i Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Saradnja će se, izmeću ostalog, ogledati u predavanjima advokata studentima Pravnog fakulteta, organizovanju simulacije suđenja, nastavku podrške Komore održavanju Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta, studentskoj praksi koju će studenti moći pohađati u određenim advokatskim kancelarijama. Pravni fakultet će omogućiti Advokatskoj komori da njeni članovi imaju pristup bogatoj biblioteci fakulteta (koja obuhvata i pristup službenim glasilima Jugoslavije, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske od 1945. godine do danas), te će obezbijediti advokatima i advokatskim pripravnicima besplatnu obuku za korišćenje bazom pravnih propisa Paragraf leks. Advokatska komora i Pravni fakultet će organizovati predavanja pojedinih profesora po regionalnim Zborovima advokata i organizovati okrugle stolove na različite teme te nastojati da zajedno učestvuju u javnim raspravama o nacrtima zakona, kao što je činjeno povodom reforme porodičnog zakonodavstva.