DOPIS MINISTARSTVIMA PRAVDE U BOSNI I HERCEGOVINI I VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM SAVJETU BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI SA IZMJENOM ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske, Dalibor Mrša,  je nakon održane 30. redovne sjednice Skupštine Advokatske komore Republike Srpske  uputio dopis Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, Ministarstvu pravde Republike Srpske, Ministarstvu pravde Federacije Bosne i Hercegovine i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine u kojem su iskazane primjedbe i sugestije Advokatske komore Republike Srpske u vezi sa izmjenama Zakona o parničnom postupku u domenu žalbenog postupka.