ODRŽANA OBUKA ZAPOSLENIH U SEKRETARIJATU ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE O POSLOVANjU PUTEM SOFTVER APLIKACIJE „ADMINISTRATIVNI CENTAR ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE“

U sjedištu Advokatske komore Republike Srpske, u Banjoj Luci, u ulici Federika Garsije Lorke broj 3, u periodu od  08.08. – 11.08.2023. godine predstavnici preduzeća „Abatek“ iz Banje Luke, Ognjen Mandić i Dejan Pejović sproveli su obuku za korištenje softver aplikacije „Administrativni centar Advokatske komore Republike Srpske“ za zaposlene u Sekretarijatu Komore. Obuci su prisustvovale Jelena Aćić, sekretar Komore, Maja Todorović, referent za opšte poslove u Banjoj Luci, Dragana Radošević, referent za opšte poslove u Bijeljini, Bogdana Urošević, administrativno-tehnički sekretar Komore u Doboju i Vanja Drašković, administrativno-tehnički sekretar Komore u Istočnom Sarajevu te Violeta Popović, advokat iz Banje Luke, koordinator projekta izrade prijedloga Pravilnika o kancelarijskom poslovanju Advokatske komore Republike Srpske. 

Tokom obuke, zaposlene u Sekretarijatu prošle su sve faze rada u programu a utvrđeni su i prijedlozi i sugestije za poboljšanje funkcionalnosti programa a radi usklađivanja rada u softver aplikaciji sa tekućim poslovanjem Sekretarijata . Konačna verzija i puštanje u rad softver aplikacije „Administrativno centar Advokatske komore Republike Srpske“ planirana je u septembru mjesecu tekuće godine.

Sekretarijat

Advokatska komora Republike Srpske

Banja Luka, 11.08.2023. godine