ODRŽAN SASTANAK PREDSJEDNIKA ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE DALIBORA MRŠE I RESORNOG MINISTRA MILOŠA BUKEJLOVIĆA

Na sastanku održanom u prostorijama Ministarstva pravde Republike Srpske dana 1. septembra 2023. godine, predsjednik Advokatske komore Republike Srpske Dalibor Mrša i resorni ministar Miloš Bukejlović razgovarali su o Izmjenama i dopunama Tarife o naknadama i nagradama za rad advokata Advokatske komore Republike Srpske koje je ova Komora usvojila na redovnom zasjedanju svoje Skupštine 8. jula 2023. godine.


Ministar Bukejlović je informisao predsjednika Komore Mršu da je upoznat sa tekstom Izmjena i dopuna Advokatske tarife kao i razlozima i motivima kojima su se advokati Republike Srpske vodili prilikom donošenja ovog akta, naročito zbog činjenice da Tarifa nije mijenjana od 2005. godine do danas, a da su troškovi rada advokata i uopšte života izuzetno porasli.


Takođe, resorni ministar je upoznat i sa činjenicom da se utvrđenim izmjenama i dopunama ne odstupa enormno od postojećeg rješenja i da je evidentno da se tekstom izmjena i dopuna razmišljalo o pojedinačnim rješenjima i specifičnostima pojedinih postupaka, koji do sada nisu bili adekvatno vrednovani, a zahtijevali su izuzetan angažman advokata u tim postupcima.


Predsjednik Mrša je podsjetio ministra Bukejlovića na činjenicu da je Uredbom Vlade postojeća Advokatska Tarifa u domenu odbrana po službenim dužnostima advokata branilaca u krivičnim postupcima umanjena za 50% i da se kao takva primjenjuje godinama, i da bi bilo potrebno uzeti u obzir i ovu činjenicu kod razmatranja predmetnih izmjena i dopuna.


Predsjednik Advokatske komore je sugerisao da se kod pribavljanja saglasnosti resornog Ministarstva na izmjene i dopune Advokatske tarife mora uobziriti i činjenica da građani prilikom regulisanja odnosa sa advokatima mogu da se koriste odredbama Tarife koje dozvoljavaju da se ugovorom u pisanoj formi taj odnos uredi na način da se odredbe te Tarife u potpunosti isključe i da se na nov način uredi taj odnos, te da veliki broj advokata praktično kreditira svoje klijente besplatnim angažmanom sve do okončanja postupka.


Na koncu predsjednik Advokatske komore je mišljenja da predložena rješenja treba da stimulišu rad advokata koji mora da bude maksimalno stručan i etičan, kako bi se građanima obezbijedila adekvatna pravna zaštita u pružanju pravne pomoći u svim sferama društva.

Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske

Dalibor Mrša