SASTANAK PREDSJEDNIKA ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE SA MINISTROM PRAVDE REPUBLIKE SRPSKE

Ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović smatra da utvrđene izmjene i dopune nove Tarife o naknadama i nagradama za rad advokata, koje je usvojila Advokatska komora Srpske, ne odstupaju enormno od postojećeg rješenja.

Tokom sastanka u Banjaluci sa predsjednikom Advokatske komore Republike Srpske Daliborom Mršom, Bukejlović je rekao da je evidentno da se tekstom izmjena i dopuna razmišljalo o pojedinačnim rješenjima i specifičnostima pojedinih postupaka, koji do sada nisu bili adekvatno vrednovani, a zahtijevali su izuzetan angažman advokata, saopšteno je iz Ministarstva pravde Srpske.

Bukejlović je rekao da je upoznat o tekstu nove advokatske tarife, razlozima i motivima kojima su se advokati Republike Srpske vodili prilikom donošenja ovog akta, za koju je potrebna saglasnost resornog ministarstva.

Mrša je predložio da se prilikom pribavljanja saglasnosti resornog ministarstva na izmjene i dopune Advokatske tarife mora uobziriti i činjenica da građani, prilikom regulisanja odnosa sa advokatima, mogu da se koriste odredbama tarife koje dozvoljavaju da se ugovorom, u pisanoj formi, taj odnos uredi tako da se odredbe tarife u potpunosti isključe i da se na nov način uredi taj odnos.

On je naveo i da veliki broj advokata praktično kreditira svoje klijente besplatnim angažmanom sve do okončanja postupka.

– Mišljenja sam da predložena rješenja treba da stimulišu rad advokata, koji mora da bude maksimalno stručan i etičan, kako bi građanima bila obezbijeđena adekvatna pravna zaštita u pružanju pravne pomoći u svim sferama društva – istakao je Mrša.

Advokatska komora Republike Srpske je u julu, na redovnom zasjedanju svoje Skupštine, usvojila nove tarife o naknadama i nagradama za rad advokata.

IZVOR: https://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=527970