IZVJEŠTAJ SA SEMINARA ODRŽANOG 16. i 17. JUNA 2023. GODINE U PRIJEDORU NA TEMU „PANEL DISKUSIJA IZ KRIVIČNOG PRAVA-AKTUELNA PITANjA ZKP i KZ“

Zbor advokata Prijedor, u saradnji sa Komisijom za sprovođenje i kontrolu stručne obuke advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske, organizovao je seminar na temu „Panel diskusija iz krivičnog prava-aktuelna pitanja iz ZKP i KZ“ koji je održan 16. i 17. juna 2023. godine u hotelu „Prijedor“ u Prijedoru.

Predavači na seminaru bili su Darko Samardžić, sudija Suda BiH, Miodrag Stojanović, advokat iz Bijeljine i Igor Cimeša, okružni javni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

U cilju jačanja kapaciteta advokata u oblasti krivičnog prava, na seminaru su, primjenom interaktivnog pristupa, obrađene razne teme, kao što su:

 • Prikupljanje dokaza putem SKY i ANOM aplikacije
 • Dužina trajnja istrage, zakonska rješenja u ZKP BiH i ZKP RS
 • Potvrđivanje optužnice u ZKP BiH i ZKP RS
 • Unapređenje zakonskih odredbi koje se odnose na saslušanje svjedoka
 • Unapređenje zakonskih odredbi koje se odnose na istragu ( naredba o sprovođenju istrage, proširenje istrage )
 • Preporuke za unapređenje zakonskih odredbi ( prikupljanje dokaza, dužina trajanja istrage, potvrđivanje optužnice u ZKP BiH i u ZKP RS )
 • Krivično djelo zločin protiv čovječnosti
 • Objelodanjivanje dokaza odbrani u toku istrage

Seminaru je prisustvovalo 57  advokata, 6 stručnih saradnika za pravne poslove i 5 advokatskih pripravnika ( 68 lica, od čega: 27 iz Banja Luke, 2 iz Trebinja, 3 iz Teslića, 15 iz Prijedora, 7 iz Bijeljine, 6 iz Doboja, 3 iz Dervente i po 1 iz Kozarske Dubice, Brčko distrikta, Zvornika, Mrkonjić Grada, Gradiške; 23 lica ženskog pola i 45 muškog pola ).

Učesnici seminara aktivno su, svojim pitanjima, dilemama i sugestijama, učestvovali u seminaru.

Nakon završetka seminara, elektronskim putem, učesnicima je dostavljen materijal korišten na predavanju:

 • Presuda – predmet S11K00354110kri
 • Presuda – predmet S11K01918715kri
 • SKY i ANOM aplikacije – rad predavača Miodraga Stojanovića, advokata iz Bijeljine
 • Unapređenje zakonskih odredaba koje se odnose na saslušanje svjedoka – rad predavača Igora Cimeše, okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci

Uz dnevni red i evaluacioni list, učesnicima je odštampan i uručen gore navedeni materijal.

Evaluacija obuke pokazala je da su učesnici visokom prosječnom ocjenom od 9,12 ocijenili organizaciju, prezentacije, materijal za obuku, vrijeme za diskusiju i plenarne sesije, diskusije i kritike.

Predsjednica Komisije,

Irena Puzić-Obradović, advokat iz Doboja

Organizator seminara,

Dragana Radošević, dipl. ekonomista

Referent za opšte poslove u Sekretarijatu

Advokatske komore Republike Srpske