UVODNI DOGAĐAJ ZA ONLAJN HELP KURS PORODIČNO PRAVO, 05. OKTOBAR 2023. GODINE.

5. oktobra 2023. godine u sklopu HRTF projekta organizovan je uvodni događaj za onlajn HELP kurs „Porodično pravo“ na kome je prisustvovalo 30 advokata iz Bosne i Hercegovine.

Prisutnima se obratila Irena Puzić-Obradović, advokatica iz Doboja, predsjednica  Komisije za sprovođenje i kontrolu stručne obuke advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske i član konsultativnog odbora HELP-a. Gospođa Puzić je predstavila novouspostavljenu saradnju između Advokatske komore Republike Srpske i Savjeta Evrope, istakavši značaj HELP kurseva za rad advokata i drugih pravnih stručnjaka i najavivši buduću saradnju sa HELP-om na projektu Zapadnog Balkana, kroz implementaciju mnogih drugih HELP kurseva.

Jasminka Peruničić Allen, koordinatorka projekta, Savjet Evrope, upoznala je učesnike sa HELP metodologijom i glavnim ciljem projekta. Nedavno sertifikovani HELP tutori, Maja Vrbljanac i Stefan Močević, predstavili su HELP kurs o Porodičnom pravu i dodatne materijale iz domaćeg zakonodavstva koji će biti postavljeni na platformu za polaznike kroz realizaciju kursa u narednim sedmicama. Plodna diskusija između tutora i učesnika obeležila je ovaj događaj, ukazujući da je pred nama naporno vreme za e-učenje.

HELP kurs o porodičnom pravu pruža sveobuhvatan pregled međunarodnih i evropskih standarda porodičnog prava, sudske prakse i dobre prakse. To je prvi HELP kurs koji pruža jedinstven resurs na ovu temu, koji pokriva opsežne standarde Savjeta Evrope i prava Evropske unije, kao i instrumente mekog prava o tom pitanju. Integriše materijale za obuku koje je prethodno razvio Savjet Evrope i komplementaran je HELP kursevima o pravosuđu po mjeri djece i  nasilju nad ženama (oba su već dostupna na nekoliko jezika na platformi HELP za e-učenje).

HELP projekat na Zapadnom Balkanu finansira Fond za ljudska prava. Glavni partneri projekta su Nacionalne institucije za obuku i advokatske komore iz šest korisnika sa Zapadnog Balkana i članice HELP mreže: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija.

HELP onlajn kurs o porodičnom pravu traje 10 sati i dostupan je i za samoučenje u otvorenoj, samostalnoj formi na ovom linku https://rm.coe.int/cybercrime-electronic-evidence-brief-2022-eng/1680a6ccea . Dostupan je na 13 jezika, među kojima je i engleski.

https://go.coe.int/ToxoE