MINISTARSTVU PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE UPUĆEN ZAJEDNIČKI ZAHTJEV ADVOKATSKE/ODVJETNIČKE KOMORE FEDERACIJE BIH I ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE ZA IZMJENU ODLUKE O NAKNADI TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA PREMA ZAKONU O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE