POLAGANJE ADVOKATSKE ZAKLETVE PRED PREDSJEDNIKOM ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE

Dana 23.04.2024. godine u sjedištu Advokatske komore Republike Srpske, advokatsku zakletvu položio je Miloš Mitić, advokat iz Beograda, za upis u Upisnik B stranih advokata Advokatske komore Republike Srpske.