ODRŽANA XXXII REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE

Dana 26.04.2024. godine održana je XXXII redovna sjednica Skupštine Advokatske komore Republike Srpske u Banjaluci, u konferencijskoj sali restorana Integra.  Radno predsjedništvo zasjedanja Skupštine činili su  Siniša Lopandić, advokat iz Doboja, Mile Antonić, advokat iz Banjaluke i Dalibor Mrša, advokat iz Banjaluke i predsjednik Advokatske komore Republike Srpske, kao predsjedavajući.  Za ovjerivače zapisnika izabrani su Marko Majstorović, advokat iz Banjaluke i Saša Topić, advokat iz Banjaluke,  dok je zapisničar bila Maja Todorović, referent za opšte poslove u Banjoj Luci.

Skupština Advokatske komore Republike Srpske je jednoglasno verifikovala mandate novih delegata u Skupštini i to Nade Malić advokata iz Teslića umjesto Damira Spreče, advokata iz Doboja, Radovana Stanića, advokat iz Prijedora umjesto Đorđa Pravuljca, advokata iz Novog Grada.

Na XXXII redovnoj sjednici Skupštine Advokatske komore Republike Srpske usvojeni su izvještaji o radu organa Advokatske komore Republike Srpske za period  2023/2024  godina i to:  izvještaj predsjednika Komore, izvještaj predsjednika Izvršnog odbora Komore, izvještaj predsjednika prvostepenog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske  Gorana Šironjića, advokata iz Banjaluke, izvještaj predsjednika apelacionog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske Đorđa Bijelića, advokata iz Prnjavora, izvještaj člana Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH iz reda Advokatske komore Republike Srpske mr Duške Bogojević, advokata iz Banjaluke i izvještaj Odbora za žalbe Advokatske komore Republike Srpske.

Delegati Skupštine Advokatske komore Republike Srpske su upoznati sa činjenicom da je dosadašnji predsjednik Izvršnog odbora Savan Zec, advokat iz Kozarske Dubice na sjednici održanoj 20.04.2024. godine podnio ostavku na navedenu funkciju te da je Izvršni odbor Advokatske komore Republike Srpske, na konstitutivnoj sjednici održanoj dana 26.04.2024. godine, za predsjednika Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske izabrao Darka Kremenovića, advokata iz Banjaluke.

Skupština Advokatske komore Republike Srpske usvojila je izvještaj o finansijskom  i materijalnom položaju Advokatske komore Republike Srpske za poslovnu 2023.  godinu, izvještaj Komisije za kontrolu finansijskog i materijalnog poslovanja Advokatske komore Republike Srpske te prijedlog plana prihoda i rashoda Advokatske komore Republike Srpske za poslovnu 2024. godinu.

Na sjednici Skupštine vođena je rasprava i o problematici  koja se tiče nove Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata. Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske upoznao je prisutne delegate sa činjenicom da je tokom protekle poslovne godine održano nekoliko sastanaka sa  Ministrom pravde Republike Srpske po pitanju iznalaženja najpovoljnijeg rješenja u vezi usvajanja advokatske Tarife a u narednom periodu će biti intenzivirane aktivnosti na uspostavljanju komunikacije i saradnje  sa Ministarstvom pravde na konačnom rješenju pitanja usvajanja advokatske Tarife.