Bili su predsjednici

Milorad Tomić

Bivši predsjednik Advokatske komore Republike Srpske

In memoriam /1950-1995/

BIOGRAFIJA

Milorad Tomić je rođen 16. juna 1950. godine u Ključu. Osmogodišnju školu i Gimnaziju je završio u Ključu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 21. novembra 1972. godine. Pripravničku praksu je obavio u preduzeću EDP Banja Luka i Opštinskom sudu u Ključu.

Pravosudni ispit je položio 28. februara 1974. godine, nakon čega je izabran za sudiju Opštinskog suda u Ključu, gdje je radio od maja 1977. godine kada je izabran za sudiju Opštinskog suda u Banjoj Luci. Bio je aktivan u Pionirskoj i omladinskoj organizaciji u Ključu, te je biran za člana Predsjedništva te organizacije. U članstvo SK je primljen 1973. godine.

U Opštinskom sudu u Banjoj Luci biran je za člana Izvršnog odbora sindikata, kao i na dužnost predsjednika Savjeta radne zajednice i sekretara OSK Opštinskog suda u Banjoj Luci.

Bio je upisan u Imenik advokata Advokatske komore Banja Luka u vremenu od 11. aprila 1981. godine do 30. oktobra 1993. godine, a od tada do 3. marta 1995. godine bio je upisan u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske. Kao aktivan politički radnik 25. septembra 1982. godine biran je za člana Predsjedništva Pete Konferencije delegata Zajednice advokatskih komora Bosne i Hercegovine, a u organe Advokatske komore Bosne i Hercegovine biran je 14. oktobra 1898. godine, kada mu je povjerenje ukazano izborom za člana Upravnog odbora Komore.

Na osnivačkoj Skupštini Advokatske komore Republike Srpske, koja je održana 30. oktobra 1993. godine u Banjoj Luci, izabran je na dužnost predsjednika Komore, koju dužnost je izvršavao do 3. marta 1995. godine.

Advokatska komora Republike Srpske mu je 1. marta 2004. godine, posthumno, dodijelila Povelju, najviše priznanje Komore, za izuzetne zasluge u afirmaciji Advokatske komore Republike Srpske i za poseban doprinos u afirmaciji profesije advokata.

Milorad P. Ivošević

Bivši predsjednik Advokatske komore Republike Srpske

BIOGRAFIJA

Rođen je 7. 8. 1940. godine u Sloješnici, opština Kruševo, srez Bitolj, SR Makedonija.

Diplomirao je 5. septembra 1964. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pravosudni ispit položio je 29. juna 1968. godine u Sarajevu.

Nakon završenog studija radio je u privredi, organima uprave i kao sudija, a jedno vrijeme je i obavljao dužnost predsjednika Opštinskog suda u Doboju.

Advokaturom se bavio od 1. marta 1990. godine do 30. novembra 2003. godine, u kojem vremenu je imao sjedište advokatske kancelarije u Doboju i Banjoj Luci.

U Advokatskoj komori Republike Srpske obavljao je dužnost člana Izvršnog odbora u sazivu od 1. marta 1997. godine do 2. marta 2002. godine, predsjednika Izvršnog odbora u periodu od 15. aprila 2000. godine do 2. marta 2002. godine, a nakon toga dužnost predsjednika Advokatske komore Republike Srpske u periodu od 3. marta 2002. godine do 29. novembra 2003. godine.

Advokatska komora Republike Srpske dodijelila mu je 13. marta 2004. godine Povelju, najviše priznanje Komore, za izuzetne zasluge u afirmaciji Advokatske komore Republike Srpske i za poseban doprinos u afirmaciji profesije advokata.

Bio je član Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine. To članstvo je prestalo izborom na dužnost sudije Ustavnog suda Republike Srpske, koju je izvršavao u vrmenu od 30. novembra 2003. godine do 5. juna 2012. godine.

Kao licu koje je ostvarilo pravo na starosnu penziju ponovo mu je dozvoljeno bavljenje advokaturom počev od 1. februara 2013. godine, sa sjedištem advokatske kancelarije u Banjoj Luci.

Jovan S. Čizmović

Počasni predsjednik Advokatske komore Republike Srpske

БИОГРАФИЈА

Jovan Čizmović, sin Spasoja, rođen je 1. 9. 1950. godine u Ozrinićima – Nikšić, Republika Crna Gora.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 26. 6. 1973. godine.

U Imenik advokata Advokatske komore Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine upisan je 1. 3. 1978. godine, od kada i danas obavlja djelatnost advokata, i ima sjedište advokatske kancelarije u Banjoj Luci u ul. Nikole Tesle br. 11-13.

U organima Advokatske komore Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Komora) obavljao je dužnosti:

  • Predsjednik Upravnog odbora AK RS od 30. 10. 1993. godine do 1. 3. 1997. godine;
  • Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske od 1. 3. 1997. godine do 2. 3. 2002. godine;
  • Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske od 13. 3. 2004. godine do 21. 6. 2008. godine, i
  • Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske od 21. 6. 2008. godine do 10. 12. 2016. godine.

U Vijeću advokatskih asocijacija i pravnih društava Evrope (Council of the Bars and Law Societes of the European Union – CCBE) dana 28. 11. 2009. godine u Briselu izabran je za prvog predstavnika advokature Bosne i Hercegovine (Advokatske komore Republike Srpske i Advokatske komore Federacije BiH). Istog dana u Briselu je izabran za člana PECO Odbora CCBE (PECO Odbor je odbor Vijeća advokatskih asocijacija i pravnih drušava Evrope koji ima za cilj promovisanje Vladavine prava i podržava reformske procese u Centralnoj i Istočnoj Evropi).

Djelatnost advokata obavljao je i obavlja sa najvišeg profesionalnog nivoa. Takav rad i doprinos razvoju i afirmaciji profesije advokata, kao i izuzetni rezultati u uspostavljanju saradnje sa drugim asocijacijama pravnika i advokata, kao i institucijama su zapaženi i priznati. Izdvajamo priznanja:

  • Advokatska komora Republike Srpske dodijelila mu je 2. 3. 2002. godine Povelju, najviše priznanje Komore, za izuzetne zasluge u afirmaciji Komore, kao i za poseban doprinos u afirmaciji profesije advokata;
  • Advokatska komora Crne Gore dodijelila mu je 8. 12. 2009. godine Povelju crnogorske advokature, najviše priznanje Komore, za izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji advokature;
  • Advokatska komora Srbije dodijelila mu je 28. 2. 2010. godine Plaketu Advokatske komore Srbije kao znak priznanja za doprinos u razvoju i unapređenju dobrih kolegijalnih odnosa, profesionalne saradnje između advokatskih komora, razvoju i afirmaciji advokature u Srbiji i inostranstvu;
  • Advokatska komora Makedonije dodijelila mu je 29. 5. 2010. godine Povelju Advokatske komore Makedonije kao znak priznanja za uspješnu profesionalnu saradnju između advokatskih komora i razvoj i afirmaciju advokature;
  • Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci povodom 35 godina postojanja i uspješnog rada Pravnog fakulteta i 50 godina studija prava u Banjoj Luci dodijelio mu je 5. 2. 2010. godine Zlatnu plaketu za dugogodišnji doprinos i rad u razvoju i afirmaciji Pravnog fakulteta u Banjoj Luci.

Kao istaknuti pravnik više godina je član Predsjedništva Udruženja pravnika Republike Srpske i član Predsjedništva Saveza uduženja pravnika Srbije i Republike Srpske, kao i član Uređivačkog odbora „Arhiv“-a, najstarijeg časopisa u Srbiji (1906. godina), odnosno Jugoslaviji, za pravnu teoriju i praksu, i član Uređivačkog odbora „Srpske pravne misli“, časopisa za pravnu teoriju i praksu u Republici Srpskoj.

Osim rada u profesiji, u čemu je iskazano nastojanje da se ostvare najveći profesionalni standardi u izvršavanju djelatnosti advokata, ne manje značajan, naprotiv, je njegov rad i ostvareni rezultati u razvoju Republike Srpske. Izvršavao je i poslove savjetnika Predsjednika Republike Srpske za politički sistem i pravna pitanja u vremenu od 1. 12. 2000. godine do 30. 6. 2004. godine.

Cijeneći njegov poznati doprinos Predsjednik Republike Srpske ga je 24. 10. 2006. godine odlikovao Ordenom zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem, koji orden se dodjeljuje istaknutim ličnostima za rad i izvanredne zasluge u poslijeratnom razvoju Republike Srpske, učvršćenju mira i međunarodne saradnje, kao i za lične rezultate i dostignuća čiji značaj ima šire razmjere i doprinos afirmaciji Republike Srpske.

Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine 10. 9. 2013. godine dodijelila mu je Zlatnu plaketu, koja je najviše priznanje i zahvalnost Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine za posebne zasluge u unapređivanju advokature, u borbi za dosljednu primjenu zakona, u stručnom i savjesnom zastepenu svojih stranaka, u afirmisanju advokature kao samostalne i neovisne službe, u razvijanju kolegijalnosti između advokata, u odgoju i stručnom uzdizanju advokatskog podmlatka, te uopšte, podizanju ugleda advokature u zemlji i inostranstvu.

Udruženje pravnika Republike Srpske dodijelilo mu je 4. 10. 2013. godine Povelju, koja je najviše priznanje Udruženja pravnika Republike Srpske za naročite zasluge i izuzetan doprinos u razvoju tog Udruženja.

Prepoznat je njegov doprinos i u duhovnom životu zajednice iz koje je potekao. Izdvaja se njegovo proglašenje Ktitorom zadužbinarom Sabornog hrama Sv. Vasilija Ostroškog Čudotvorca u Nikšiću, koje je izvršeno 7. 1. 2001. godine (na Božić) od strane Mitropolije crnogorsko-primorske, Crkvena opština Nikšić, povodom i u čast stogodišnjice Hrama i 2000. godina hrišćanstva.

Na 18-om zasjedanju Skupštine AKRS održane dana, 24. 6. 2016. godine izabran za počasnog predsjednika AKRS.

Branislav A. Rakić

Bivši predsjednik Advokatske komore Republike Srpske

BIOGRAFIJA

Branislav A. Rakić, sin Aleksandra, rođen je 23. februara 1971. godine u Zenici.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci 17. decembra 1998. godine. Pripravničku vježbu je obavio u Osnovnom sudu u Banjoj Luci, nakon čega je radio na poslovima stručnog saradnika u Vladi Republike Srpske i Pravobranilaštvu Republike Srpske.

Upisan je u imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske 20. februara 2002. godine. Ima sjedište advokatske kancelarije u Banjoj Luci u ul. Nikole Pašića broj 16.

Vrijedno je pomenuti da je u periodu od 2006. do 2011. godine vršio superviziju nad radom studenata koji su pohađali Pravnu kliniku iz oblasti građanskog procesnog prava na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci.

U organima Advokatske komore Republike Srpske obavljao je dužnosti disciplinskog tužioca Advokatske komore Republike Srpske u vremenu od 13. marta 2004. do 21. juna 2008. godine.

Bio je član Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske u vremenu od 21. juna 2008. godine do 15. septembra 2012. godine i vršilac dužnosti predsjednika Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske u vremenu od 19. juna 2011. godine do 15. septembra 2012. godine.

U periodu od 21. 3. 2015. godine do 10. 12. 2016. godine, obavljao je dužnost sudije Apelacionog disciplinsog suda Advokatske komre Republike Srpske.

Od 2018. godine, član je Predsjdništva Udruženja prvnika Republike Srpske.

Povodom 20. godina od donošenja Zakona o advokaturi Republike Srpske Advokatska komora Republike Srpske mu je dodijelila Priznanje za doprinos razvoju advokatske djelatnosti u Republici Srpskoj.

Na 19-om zasjedanju Skupštine Advokatske komore Republike Srpske održane dana, 10. 12. 2016. godine izabran je za predsjednika Komore, koju dužnost je obavljao do 24. 4. 2021. godine.