IZVJEŠTAJ SA SEMINARA “ADVOKATURA – PREDUZETNIŠTVO ILI PROFESIJA?”

„Advokatura – preduzetništvo ili profesija?“ Banja Luka, 8.12.2017. godine   Dana, 8.12.2017. godine, u restoranu „Integra“ u Banjaluci, održan je seminar na temu „Advokatura – preduzetništvo ili profesija?“. Seminaru, na…
Read more

IZVJEŠTAJ SA SEMINARA „MJENICA U PRAKSI“

„Mjenica u praksi“ Istočno Sarajevo, 24.11.2017. godine   U prostorijama Zbora advokata Istočno Sarajevo, dana 24. novembra 2017. godine, održan je seminar za advokate pod nazivom „Mjenica u praksi“ kojem…
Read more

SEMINARI: ZNAČAJNIJI SEMINARI NA KOJIMA SU PRISUSTVOVALI I ČLANOVI ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE: 2010, 2011 I 2012 GODINA

U prikazu koji slijedi navedena su, hronološkim redom, značajniji seminari na kojima su prisustvovali i članovi Advokatske komore Republike Srpske: godina: 3./4. ??? 2012. godine – Udruženje za pomoć djeci…
Read more

IZVJEŠTAJ SA SEMINARA „JAČANJE KAPACITETA ADVOKATA U OBLASTI PRIMJENE ČLANA 10. EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA“

Izvještaj sa seminara „Jačanje kapaciteta advokata u oblasti primjene člana 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima“, Jahorina, 17. i 18.11.2017. godine.

STRUČNO USAVRŠAVANJE LICA KOJA RADE NA POSLOVIMA PRESTUPNIŠTVA MLADIH

Stručno usavršavanje lica koja rade na poslovima prestupništva mladih i krivičnopravne zaštite djece Advokatska komora Republike Srpske organizuje stručno usavršavanje advokata radi sticanja znanja i uslova za postupanje, pružanje stručne…
Read more

SEMINAR IZ OBLASTI PRIMJENE ČLANA 5 EKLJP „PRAVO NA SLOBODU I SIGURNOST“

IZVJEŠTAJ O EDUKACIJI ADVOKATA AK RS U OBLASTI PRIMJENE ČLANA 5. EKLjP   Advokatska komora Republike Srpske, u okviru svojih redovnih aktivnosti, organizovala je edukaciju za trideset advokata na temu…
Read more