IZVJEŠTAJ SA SEMINARA „KOMANDNA ODGOVORNOST“ I „UNAKRSNO ISPITIVANJE“

Izvještaj sa seminara „Komandna odgovornost“ i „Unakrsno ispitivanje“,Trebinje, 15.12.2018.godine

IZVJEŠTAJ SA SEMINARA „JAČANJE KAPACITETA ADVOKATA U OBLASTI PRIMJENE ČLANA 10. EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA“

Izvještaj sa seminara „Jačanje kapaciteta advokata u oblasti primjene člana 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima“Bijeljina, 7. i 8. decembar 2018. godine

IZVJEŠTAJ SA SEMINARA „DIOBA STVARI I IMOVINE U SUSVOJINI“

Izvještaj sa seminara „Dioba stvari i imovine u susvojini“, Bijeljina, 23. 11. 2018. godine

IZVJEŠTAJ SA SEMINARA “MJENICA U PRAKSI I ZAŠTITA KORISNIKA BANKARSKIH USLUGA”

Izvještaj sa seminara “Mjenica u praksi i zaštita korisnika bankarskih usluga”, Doboj, 2. i 3.11.2018. godine U organizaciji Advokatske komore Republike Srpske i to Zbora advokata Doboj je dana 02.…
Read more

IZVJEŠTAJ SA SEMINARA “EDUKACIJA O ZAKONU O ZABRANI DISKRIMINACIJE”

Izvještaj sa seminara “Edukacija o Zakonu o zabrani diskriminacije”, Bijeljina, 28.9.2018. godine U petak, 28. septembra 2018. godine, u hotelu „Drina“ u Bijeljini, održana je edukacija o Zakonu o zabrani…
Read more

IZVJEŠTAJ SA SEMINARA „IZDVAJANJE IZ SASTAVA ZAOSTAVŠTINE“

Izvještaj sa seminara „Izdvajanje iz sastava zaostavštine: izdvajanje u korist potomaka koji su živjeli u zajednici sa ostaviocem i izdvajanje ostaviočevog supružnika po osnovu bračne tekovine“, Bijeljina, 28.6.2018. godine Nakon…
Read more