IZVJEŠTAJ SA SEMINARA NA TEMU: “VRIJEME ZA REFORME“

Izvještaj sa seminara na temu: “Vrijeme za reforme: veća efikasnost u rješavanju privrednih sporova i bolji pristup pravdi”, 12.12.2019. godine, Sarajevo Kao predstavnik Advokatske komore Republike Srpske učestvovao sam na…
Read more

IZVJEŠTAJ SA SEMINARA „SPREČAVANJE PRANJA NOVCA” – PRIMJENA ZAKONSKIH PROPISA

„Sprečavanje pranja novca – Primjena zakonskih propisa u advokatskoj praksi u Republici Srpskoj i obaveze njemačkih advokata u odnosu na sprečavanje pranja novca“ Banja Luka, 28.10.2019. godine   Dana, 28.10.2019.…
Read more