ORGANIZACIJA PROSLAVE „DAN ADVOKATURE REPUBLIKE SRPSKE“ 10. i 11. NOVEMBAR 2023. GODINE

Advokatska komora Republike Srpske, povodom 30 godina od osnivanja, organizuje jubilej “Dan advokature Republike Srpske”, kojim povodom će biti upriličen svečani program 10. i 11. novembra 2023. godine. U proteklom…
Read more

STATUT ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE (“SL. GLASNIK RS”, BR. 34/2016, 66/2017 – ODLUKA US I 64/2023)

Statut Advokatske komore Republike Srpske (“Sl. glasnik RS”, br. 34/2016, 66/2017 – odluka US i 64/2023)

ODRŽAN SASTANAK PREDSJEDNIKA ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE DALIBORA MRŠE I RESORNOG MINISTRA MILOŠA BUKEJLOVIĆA

Na sastanku održanom u prostorijama Ministarstva pravde Republike Srpske dana 1. septembra 2023. godine, predsjednik Advokatske komore Republike Srpske Dalibor Mrša i resorni ministar Miloš Bukejlović razgovarali su o Izmjenama…
Read more

ODRŽAN SASTANAK SA MINISTROM PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE

          Aktuelno stanje u pravosuđu i kako ga poboljšati bila je jedna od tema sastanka Ministra pravde Bosne i Hercegovine  sa predstavnicima odvjetničkih/advokatskih komora Federacije Bosne i Hercegovine  i Republike…
Read more

ODRŽANA OBUKA ZAPOSLENIH U SEKRETARIJATU ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE O POSLOVANjU PUTEM SOFTVER APLIKACIJE „ADMINISTRATIVNI CENTAR ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE“

U sjedištu Advokatske komore Republike Srpske, u Banjoj Luci, u ulici Federika Garsije Lorke broj 3, u periodu od  08.08. – 11.08.2023. godine predstavnici preduzeća „Abatek“ iz Banje Luke, Ognjen…
Read more

DOPIS MINISTARSTVIMA PRAVDE U BOSNI I HERCEGOVINI I VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM SAVJETU BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI SA IZMJENOM ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske, Dalibor Mrša,  je nakon održane 30. redovne sjednice Skupštine Advokatske komore Republike Srpske  uputio dopis Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, Ministarstvu pravde Republike Srpske, Ministarstvu…
Read more

ODRŽANA 30. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE

         Dana 08. jula 2023. godine održana je 30. redovna sjednica Skupštine Advokatske komore Republike Srpske, u  Banjoj Luci, u ulici Trg Republike Srpske broj 8,  u …
Read more

ADVOKATSKA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE I PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU USPOSTAVILI ZVANIČNU SARADNJU

Advokatska komora Republike Srpske uspostavila je zvaničnu saradnju sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske, Dalibor Mrša, advokat iz Banjaluke razgovarao je sa dekanom Pravnog…
Read more