IZVJEŠTAJ SA SEMINARA U I. SARAJEVU OD 28. i 29.04.2023. GODINE

 „Stručno usavršavanje iz oblasti krivčnog prava“ Komisija za sprovođenje i kontrolu stručne obuke advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske u saradnji sa OKO…
Read more

SEMINAR U DOBOJU 06. i 07. OKTOBAR 2022. GODINE “ZAŠTITA ZVIŽDAČA”

Izveštaj sa seminara “Zaštita zviždača” Advokatska komora Republike Srpske, u saradnji sa Savjetom Evrope, u okviru projekta JUFREX2  je 06. i 07. oktobra 2022. godine organizovala seminar za advokate, stručne…
Read more

SEMINAR U BANjALUCI 22. i 23. SEPTEMBAR 2022. GODINE “STRATEŠKE TUŽBE PROTIV UČEŠĆA JAVNOSTI I KLEVETE”

Izveštaj sa seminara “Strateške tužbe protiv učešća javnosti i klevete” Advokatska komora Republike Srpske, u saradnji sa Savjetom Evrope, u okviru projekta JUFREX2  je 22. i 23. septembra 2022. godine…
Read more

SEMINAR NA JAHORINI 17. i 18. JUNA 2022. GODINE “AKTUELNA PRAKSA SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ KRIVIČNO-PRAVNE OBLASTI”

Izvještaj sa seminara održanog 13. i 14. maja 2022. godine „Aktuelna praksa sudova u Bosni i Hercegovini iz građanskopravne oblasti“ Zbor advokata Istočno Sarajevo, u saradnji sa Komisijom za sprovođenje…
Read more

SEMINAR U BIJELJINI 13. i 14. MAJ 2022. GODINE “AKTUELNA PRAKSA SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ GRAĐANSKO-PRAVNE OBLASTI”

Izvještaj sa seminara održanog 13. i 14. maja 2022. godine „Aktuelna praksa sudova u Bosni i Hercegovini iz građanskopravne oblasti“ Zbor advokata Bijeljina, u saradnji sa Komisijom za sprovođenje i…
Read more

SEMINAR U TREBINJU 25. i 26. MART 2022. GODINE “SPROVOĐENJE ISTRAGE I ZAJEDNIČKI ISTRAŽNI ORGANI”

Izvještaj sa seminara održanog 25. i 26.03.2022. godine u Trebinju na temu „Sprovođenje istrage i zajednički istražni organi“ Zbor advokata Trebinje, u saradnji sa Komisijom za sprovođenje i kontrolu stručne…
Read more

SEMINAR NA JAHORINI 16. i 17. DECEMBAR 2021. GODINE “PROVOĐENJE ISTRAGE I ZAJEDNIČKI ISTRAŽNI ORGANI”

Izvještaj o seminaru „Provođenje istrage i zajednički istražni organi“ održanom 16. i 17. decembra 2021. god. na Jahorini Advokatska komore Republike Srpske organizovala je seminar za advokate na temu: „Provođenje…
Read more

SEMINAR U DOBOJU 29. i 30. NOVEMBAR 2021. GODINE “SLOBODA IZRAŽAVANJA I GOVOR MRŽNJE”

Narativni izvještaj o seminaru „Sloboda izražavanja i govor mržnje“ Advokatska komore Republike Srpske u saradnji sa Savjetom Evrope u okviru JUFREX2 – Projekat Sloboda izražavanja i sloboda medija u Bosni…
Read more

IZVJEŠTAJ O ONLINE SEMINARU O DIGITALIZACIJI PRAVOSUĐA

Izvještaj o online seminaru o digitalizaciji pravosuđa održanom 17.10.2020. godine u organizaciji CCBE-a (Vijeća advokatskih komora i pravnih društava Evrope)   Dana 17.10.2020. godine u organizaciji CCBE-a održan je online…
Read more

KRATKI NARATIVNI IZVJEŠTAJ O SEMINARU „PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANJA“

Izvještaj o seminaru „Pravo na slobodu izražavanja – član 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama   Hotel“San“Laktaši 11.-12.09.2020.godine (izvještaj sačinila Milana Buljić, advokat  iz Banjaluke)   1.…
Read more