Disciplinsko tužilaštvo Advokatske komore Republike Srpske

Disciplinsko tužilaštvo Advokatske komore Republike Srpske čine Glavni disciplinski tužilac Advokatske komore Republike Srpske i šest disciplinskih tužilaca Advokatske komore Republike Srpske. Glavni disciplinski tužilac Advokatske komore Republike Srpske prima disciplinske prijave protiv advokata, advokatskih pripravnika i stručnih saradnika za pravne poslove i zadužuje disciplinske tužioce Advokatske komore Republike Srpske sa prijavama radi postupanja po istim i koordinira njihov rad.

Disciplinski tužioci Advokatske komore Republike Srpske odlučuju o pokretanju disciplinskog postupka, podižu i zastupaju optužni akt pred disciplinskim sudovima Advokatske komore Republike Srpske, ulažu pravne lijekove i predlažu Izvršnom odboru Advokatske komore Republike Srpske određivanje privremene zabrane rada advokata (suspenziju).

Disciplinski tužioci Advokatske komore Republike Srpske su dužni da postupaju po obaveznim uputstvima Glavnog disciplinskog tužioca Advokatske komore Republike Srpske.

Skupština Advokatske komore Republike Srpske na 30. redovnom zasjedanju održanom u Banjoj Luci dana 08. jula  2023. godine donijela je odluku o izboru glavnog disciplinskog tužioca Advokatske komore Republike Srpske.

Za glavnog disciplinskog tužioca Advokatske komore Republike Srpske izabrana je:

  • Mazulović Mirela, advokat iz Banje Luke.

Skupština Advokatske komore Republike Srpske na 25. vanrednom zasjedanju održanom u Banjoj Luci  dana 15. juna 2019. godine i na 29. redovnom zasjedanju  održanom u Trebinju  dana 27. maja 2022. godine donijela je odluke o izboru disciplinskih tužilaca Advokatske komore Republike Srpske.

Na dužnost disciplinskih tužilaca Advokatske komore Republike Srpske izabrani su:

  • BUZAKOVIĆ BRANKO, advokat iz Teslića;
  • LAZAREVIĆ RADIVOJE, advokat iz Zvornika;
  • RADOVIĆ MILENKO, advokat iz Foče;
  • MARIĆ GORAN, advokat  iz Banja Luke;  
  • ĐUKIĆ ČEDO, advokat iz Banja Luke;
  • BOJANA DUKA-BUBIĆ, advokat iz Banja Luke.