Komisija za kontrolu finansijskog i materijalnog poslovanja Advokatske komore Republike Srpske

Komisija za kontrolu finansijskog i materijalnog poslovanja Advokatske komore Republike Srpske je organ Advokatske komore Republike Srpske koji vrši kontrolu raspolaganja sredstvima Advokatske komore Republike Srpske.

Komisija za kontrolu finansijskog i materijalnog poslovanja Advokatske komore Republike Srpske ima tri člana od kojih dva člana neposredno i tajnim glasanjem bira Skupština Advokatske komore Republike Srpske a treći član je kvalifikovano i ovlašćeno lice za vođenje materijalno – finansijskog poslovanja Advokatske komore Republike Srpske koje je u ugovornom odnosu sa Advokatskom komorom Republike Srpske.

Mandat članova Komisije za kontrolu finansijskog i materijalnog poslovanja Advokatske komore Republike Srpske koje bira Skupština Advokatske komore Republike Srpske traje četiri godine i ne može se ponoviti.

Skupština Advokatske komore Republike Srpske na 29. redovnom zasjedanju održanom u Trebinju dana 27. maja 2022. godine donijela je odluku o izboru dva člana Komisije za kontrolu finansijskog i materijalnog položaja Advokatske komore Republike Srpske.

Za članove Komisije za kontrolu finansijskog i materijalnog položaja Advokatske komore Republike Srpske izabrani su:

  • AVLIJAŠ OGNјEN, advokat iz Bijelјine i
  • SIMIĆ MIRKO, advokat iz Brčko Distrikta.

Treći član Komisije je kvalifikovano i ovlašćeno lice za vođenje materijalno – finansijskog poslovanja Advokatske komore Republike Srpske koje je u ugovornom odnosu sa Advokatskom komorom Republike Srpske.