Predsjednica Komisije za sprovođenje i kontrolu stručne obuke advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske,                                                                                   Irena Puzić-Obradović, advokatica iz Doboja
Kontakt telefon: 065/458-183
e-mail: irenapuzic@yahoo.com
 
 
 
 
 
Organizator seminara, referent za opšte poslove u Sekretarijatu Advokatske komore Republike Srpske,                                                                                  Dragana Radošević, diplomirani ekonomista
Kontakt telefon: 065/458-440
e-mail: zborbn@gmail.com