IZVJEŠTAJ O ONLINE SEMINARU O DIGITALIZACIJI PRAVOSUĐA

Izvještaj o online seminaru o digitalizaciji pravosuđa održanom 17.10.2020. godine u organizaciji CCBE-a (Vijeća advokatskih komora i pravnih društava Evrope)   Dana 17.10.2020. godine u organizaciji CCBE-a održan je online…
Read more

KRATKI NARATIVNI IZVJEŠTAJ O SEMINARU „PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANJA“

Izvještaj o seminaru „Pravo na slobodu izražavanja – član 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama   Hotel“San“Laktaši 11.-12.09.2020.godine (izvještaj sačinila Milana Buljić, advokat  iz Banjaluke)   1.…
Read more

IZVJEŠTAJ SA SEMINARA „MEDUNARODNI STANDARDI I DOMAĆA PRAKSA U OBLASTI NASILJA U PORODICI I NASILJA PREMA ŽENAMA“

Izvještaj sa seminara „Međunarodni standardi i domaća praksa u oblasti nasilja u porodici i nasilja prema ženama“, Banja Luka, 27.02.2020. godine   Izvršna direktorica Fondacije Udružene žene Aleksandra Petrić i…
Read more