UVODNI DOGAĐAJ ZA ONLAJN HELP KURS PORODIČNO PRAVO, 05. OKTOBAR 2023. GODINE.

5. oktobra 2023. godine u sklopu HRTF projekta organizovan je uvodni događaj za onlajn HELP kurs „Porodično pravo“ na kome je prisustvovalo 30 advokata iz Bosne i Hercegovine. Prisutnima se…
Read more

IZVJEŠTAJ SA SEMINARA ODRŽANOG 16. i 17. JUNA 2023. GODINE U PRIJEDORU NA TEMU „PANEL DISKUSIJA IZ KRIVIČNOG PRAVA-AKTUELNA PITANjA ZKP i KZ“

Zbor advokata Prijedor, u saradnji sa Komisijom za sprovođenje i kontrolu stručne obuke advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske, organizovao je seminar na…
Read more

STUDIJSKA POSJETA AKADEMIJI EVROPSKOG PRAVA U TRIRU (NJEMAČKA)

     Akademija evropskog prava (poznata po njemačkoj skraćenici ERA – “Europäische Rechtsakademie”) je međunarodni centar za obuku i debatu za pravnike. Organizovana je kao javna fondacija sa sjedištem u…
Read more

IZVJEŠTAJ SA SEMINARA U I. SARAJEVU OD 28. i 29.04.2023. GODINE

 „Stručno usavršavanje iz oblasti krivčnog prava“ Komisija za sprovođenje i kontrolu stručne obuke advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske u saradnji sa OKO…
Read more