GODIŠNjI IZVEŠTAJ ZA 2021. GODINU

ADVOKATSKA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE Komisija za sprovođenje i kontrolu stručne obuke advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske.   Izvještaj o radu Komisije u…
Read more