ИЗВЈЕШТАЈ СА СЕМИНАРА „КOMAНДНА ОДГОВОРНОСТ“ И „УНАКРСНО ИСПИТИВАЊЕ“

Извјештај са семинара „Командна одговорност“ и „Унакрсно испитивање“,Требиње, 15.12.2018.године

ИЗВЈЕШТАЈ СА СЕМИНАРА „ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА АДВОКАТА У ОБЛАСТИ ПРИМЈЕНЕ ЧЛАНА 10. ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА“

Извјештај са семинара „Јачање капацитета адвоката у области примјене члана 10. Европске конвенције о људским правима“Бијељина, 7. и 8. децембар 2018. године

ИЗВЈЕШТАЈ СА СЕМИНАРА „ДИОБА СТВАРИ И ИМОВИНЕ У СУСВОЈИНИ“

Извјештај са семинара „Диоба ствари и имовине у сусвојини“, Бијељина, 23. 11. 2018. године

ИЗВЈЕШТАЈ СА СЕМИНАРА “МЈЕНИЦА У ПРАКСИ И ЗАШТИТА КОРИСНИКА БАНКАРСКИХ УСЛУГА”

Извјештај са семинара “Мјеница у пракси и заштита корисника банкарских услуга”, Добој, 2. и 3.11.2018. године У организацији Адвокатске коморе Републике Српске и то Збора адвоката Добој је дана 02.…
Read more

ИЗВЈЕШТАЈ СА СЕМИНАРА “ЕДУКАЦИЈА О ЗАКОНУ О ЗАБРАНИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ”

Извјештај са семинара “Едукација о Закону о забрани дискриминације”, Бијељина, 28.9.2018. године У петак, 28. септембра 2018. године, у хотелу „Дрина“ у Бијељини, одржана је едукација о Закону о забрани…
Read more

ИЗВЈЕШТАЈ СА СЕМИНАРА „ИЗДВАЈАЊЕ ИЗ САСТАВА ЗАОСТАВШТИНЕ“

Извјештај са семинара „Издвајање из састава заоставштине: издвајање у корист потомака који су живјели у заједници са оставиоцем и издвајање оставиочевог супружника по основу брачне тековине“, Бијељина, 28.6.2018. године Након…
Read more