Дисциплински судови Адвокатске коморе Републике Српске

Дисциплинске судове Адвокатске коморе Републике Српске чине Предсједник Првостепеног дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске, Првостепени дисциплински суд Адвокатске коморе Републике Српске, предсједник Апелационог дисциплинског суда и Апелациони дисциплински суд Адвокатске коморе Републике Српске.

Првостепени дисциплински суд Адвокатске коморе Републике Српске и Апелациони дисциплински суд Адвокатске коморе Републике Српске имају по шест судија.

Радом дисциплинских судова Адвокатске коморе Републике Српске руководи Предсједник дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске.

У дисциплинским судовима Адвокатске коморе Републике Српске суде судије појединци или вијећа троје судија.

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске на 25. ванредном засједању одржаном у Бањој Луци дана 15. јуна 2019. године  донијела је одлуку о избору предсједника Првостепеног дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске.

За предсједника Првостепеног дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске изабран је:

 • ЋУЛИБРК РАДЕ, адвокат из Бања Луке.

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске на 29. редовном засједању одржаном у Требињу дана 27. маја 2022. године, донијела је одлуку о избору судија Првостепеног дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске.

На дужност судија Првостепеног дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске изабрани су:

 • НЕБОЈША РУДАН, адвокат из Требиња;
 • ЉИЉАНА МРЂА КУЛУНЏИЈА, адвокат из Бања Луке;
 • ГОРАН ШИРОЊИЋ, адвокат из Лакташа;
 • ТРИВУН КОЗОМАРА, адвокат из Бања Луке.

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске на 29. редовном засједању одржаном у Требињу дана 27. маја 2022. године донијела је одлуку о избору предсједника Апелационог дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске.

За предсједника Апелационог дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске изабран је:

 • ДУШАН Тошић адвокат из Лопара.

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске на 25. ванредном засједању одржаном у Бањој Луци дана 15. јуна 2019. године донијела је одлуку о избору судија Апелационог дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске.

На дужност судија Апелационог дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске изабрани су:

 • НЕШКОВИЋ ГОРАН, адвокат из Добоја;
 • БУЛИЋ БОРОВЧАНИН МИЛАНА, адвокат из Сокоца;
 • ДЕЛИЋ СМИЉАНА, адвокат из Бања Луке;
 • МИХАЈЛОВИЋ ГОРАН, адвокат из Брчког;
 • КУЛЕНОВИЋ МАРЈАНА, адвокат из Бања Луке.