Дисциплинско тужилаштво Адвокатске коморе Републике Српске

Дисциплинско тужилаштво Адвокатске коморе Републике Српске чине Главни дисциплински тужилац Адвокатске коморе Републике Српске и шест дисциплинских тужилаца Адвокатске коморе Републике Српске. Главни дисциплински тужилац Адвокатске коморе Републике Српске прима дисциплинске пријаве против адвоката, адвокатских приправника и стручних сарадника за правне послове и задужује дисциплинске тужиоце Адвокатске коморе Републике Српске са пријавама ради поступања по истим и координира њихов рад.

Дисциплински тужиоци Адвокатске коморе Републике Српске одлучују о покретању дисциплинског поступка, подижу и заступају оптужни акт пред дисциплинским судовима Адвокатске коморе Републике Српске, улажу правне лијекове и предлажу Извршном одбору Адвокатске коморе Републике Српске одређивање привремене забране рада адвоката (суспензију).

Дисциплински тужиоци Адвокатске коморе Републике Српске су дужни да поступају по обавезним упутствима Главног дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Републике Српске.

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске на 25. ванредном засједању одржаном у Бањој Луци дана 15. јуна 2019. године донијела је одлуку о избору главног дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Републике Српске.

За главног дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Републике Српске изабран је:

  • Мр ЗЕЦ Драшко, адвокат из Приједора.

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске на 25. ванредном засједању одржаном у Бањој Луци  дана 15. јуна 2019. године и на 29. редовном засједању  одржаном у Требињу  дана 27. маја 2022. године донијела је одлуке о избору дисциплинских тужилаца Адвокатске коморе Републике Српске.

На дужност дисциплинских тужилаца Адвокатске коморе Републике Српске изабрани су:

  • БУЗАКОВИЋ БРАНКО, адвокат из Теслића;
  • ЛАЗАРЕВИЋ РАДИВОЈЕ, адвокат из Зворника;
  • РАДОВИЋ МИЛЕНКО, адвокат из Фоче;
  • МАРИЋ ГОРАН, адвокат из Бања Луке;
  • ЂУКИЋ Чедо, адвокат из Бања Луке.
  • БОЈАНА ДУКА-БУБИЋ, адвокат из Бања Луке;