Адвокатска комора Републике Српске

THE BAR ASSOCIATION OF REPUBLIC OF SRPSKA

Комисија за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске

Комисија за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске има три члана од којих два члана непосредно и тајним гласањем бира Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске а трећи члан је квалификовано и овлашћено лице за вођење материјално – финансијског пословања Адвокатске коморе Републике Српске које је у уговорном односу са Адвокатском комором Републике Српске.

 

Мандат чланова Комисије за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске које бира Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске траје четири године и не може се поновити.

До потврђивања мандата новог сазива Комисије за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске трају права и дужности Комисије за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске из претходног сазива.

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске на 29-ом Редовном засједању, одржаном у Требињу, дана 27. маја 2022. године, донијела је одлуку о избору два члана Комисије за контролу финансијског и материјалног положаја Адвокатске коморе Републике Српске.

За чланове Комисије за контролу финансијског и материјалног положаја Адвокатске коморе Републике Српске изабрани су:
АВЛИЈАШ ОГЊЕН, адвокат, из Бијељине, и
СИМИЋ МИРКО, адвокат, из Брчко Дистрикта.


Трећи члан Комисије је квалификовано и овлашћено лице за вођење материјално – финансијског пословања Адвокатске коморе Републике Српске које је у уговорном односу са Адвокатском комором Републике Српске.