Комисија за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске

Комисија за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске је орган Адвокатске коморе Републике Српске који врши контролу располагања средствима Адвокатске коморе Републике Српске.

 

Комисија за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске има три члана од којих два члана непосредно и тајним гласањем бира Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске а трећи члан је квалификовано и овлашћено лице за вођење материјално – финансијског пословања Адвокатске коморе Републике Српске које је у уговорном односу са Адвокатском комором Републике Српске.

 

Мандат чланова Комисије за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске које бира Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске траје четири године и не може се поновити.

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске на 29. редовном засједању одржаном у Требињу дана 27. маја 2022. године донијела је одлуку о избору два члана Комисије за контролу финансијског и материјалног положаја Адвокатске коморе Републике Српске.

За чланове Комисије за контролу финансијског и материјалног положаја Адвокатске коморе Републике Српске изабрани су:

  • АВЛИЈАШ ОГЊЕН, адвокат из Бијељине и
  • СИМИЋ МИРКО, адвокат из Брчко Дистрикта.

Трећи члан Комисије је квалификовано и овлашћено лице за вођење материјално – финансијског пословања Адвокатске коморе Републике Српске које је у уговорном односу са Адвокатском комором Републике Српске.