Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске је највиши орган Адвокатске коморе Републике Српске. 

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске је делегатска. Делегати за Скупштину Адвокатске коморе Републике Српске се кандидују и бирају непосредно и искључиво тајним гласањем у зборовима адвоката Адвокатске коморе Републике Српске. На сваких десет чланова збора адвоката Адвокатске коморе Републике Српске се бира један делегат за Скупштину Адвокатске коморе Републике Српске.

Нови “Адвокатски ред за Босну и Херцеговину” донијет је у фебруару 1909. године. Оно што је значајно за овај закон, по чему се он разликује од претходног, јесу одредбе које адвокатури дају аутономију. Овим Законом је предвиђена адвокатска комора као асоцијација свих адвоката са територије Босне и Херцеговине. У надлежности комора спада постављање и разрјешење адвоката као и дисциплински поступак. Овим је адвокатури Босне и Херцеговине призната аутономија, па је тако адвокатура као професионална дјелатност постала призната друштвена снага а њен утицај и углед су битно повећани.

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске доноси:

 • Статут Адвокатске коморе Републике Српске;
 • Кодекс етике адвоката Адвокатске коморе Републике Српске;
 • Тарифу о наградама и накнади трошкова за рад адвоката Адвокатске коморе Републике Српске;
 • Правилник о дисциплинској одговорности адвоката, стручних сарадника за правне послове и адвокатских приправника Адвокатске коморе Републике Српске, и
 • Пословник о раду Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске и раду радних тијела и фондова које образује.

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске одлучује и расправља о:

 • Свим питањима која су од интереса за адвокатуру, професионални и друштвени положај адвоката и адвокатских приправника, унапређења правног и правосудног система и друга питања у вези са пружањем правне помоћи, која су од општег значаја за јавни интерес и за заштиту права и слобода грађана и правних лица и о томе доноси одлуке;
 • Завршном рачуну и о плану прихода и расхода Адвокатске коморе Републике Српске;
 • Извјештајима о раду органа Адвокатске коморе Републике Српске;
 • Одлучује о додјели признања Адвокатске коморе Републике Српске;
 • Оснивању фондова Адвокатске коморе Републике Српске;
 • Формирњу сталних и повремених комисија Адвокатске коморе Републике Српске;
 • О прекиду рада адвоката и другим мјерама ради заштите професионалних права и интереса адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, и
 • Другим пословима и задацима у складу са законом и Статутом Адвокатске коморе Републике Српске.

 

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске тајним гласањем бира, потврђује мандат и опозива

 • Предсједника Адвокатске коморе Републике Српске;
 • Пет чланова Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске;
 • Главног дисциплинског тужиоца и шест дисциплинских тужилаца Адвокатске коморе Републике Српске;
 • Предсједника Дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске, шест судија Првостепеног дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске и шест судија Апелационог дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске;
 • Два члана Комисије за контролу финансијског и материјалног положаја Адвокатске коморе Републике Српске;
 • Члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине, којег бира Адвокатска комора Републике Српске; и
 • Предсједника, замјеника предсједника и чланове других повремених одбора, комисија и радних тијела Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске.

ДЕЛЕГАТИ СКУПШТИНЕ КОМОРЕ 2021 – 2025 СУ:

 • АНТОНИЋ МИЛЕ, адвокат, из Бање Луке;
 • БАШТИНАЦ МЛАДЕН, адвокат, из Бање Луке;
 • БОГОЈЕВИЋ МИЛОМИР, адвокат, из Бање Луке;
 • БОШКОВИЋ МИЛЕТА, адвокат, из Бање Луке;
 • ГОЛУБ МИШО, адвокат, из Бање Луке;
 • ГОСТИМИРОВИЋ СЛАВЕН, адвокат, из Бање Луке;
 • ГРАОРАЦ СЛАВИЦА, адвокат, из Бање Луке;
 • ДИЉЕВИЋ БОШКО, адвокат, из Бање Луке;
 • ДИМИТРИЈЕВИЋ СТЕВАН, адвокат, из Бање Луке;
 • др ПЕЈАКОВИЋ ДАЛИБОР, адвокат, из Бање Луке;
 • ДРАГИЧЕВИЋ ЉУБИША, адвокат, из Бање Луке;
 • ЈОКИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат, из Бање Луке;
 • КНЕЖИЋ ОЛЕГ, адвокат, из Бање Луке;
 • КОВАЧЕВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат, из Бање Луке;
 • ЛАБОТИЋ САША, адвокат, из Бање Луке;
 • ЛАКИЋ ВАЊА, адвокат, из Бање Луке;
 • ЉУБОЈЕВИЋ-ЂУРИЋ РАФАЕЛА, адвокат, из Градишке;
 • МАЈСТОРОВИЋ МАРКО, адвокат, из Бање Луке;
 • МАРИЈАНАЦ ГОРАНКА, адвокат, из Бање Луке;
 • МИКАНОВИЋ БОЈАН, адвокат, из Бање Луке;
 • МИКЕШ МАРКО, адвокат из Бање Луке;
 • МИЛАНОВИЋ НЕБОЈША, адвокат, из Бање Луке;
 • мр МАРИЋ СИНИША, адвокат, из Бање Луке;
 • ПЕТКОВИЋ МИЛАН, адвокат, из Бање Луке;
 • ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ, адвокат, из Бање Луке;
 • ПУЦАР МИЉКАН, адвокат, из Бање Луке;
 • РАКОВИЋ СРЂАН, адвокат, из Бање Луке;
 • САЈИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат, из Бање Луке;
 • ТОПИЋ САША, адвокат, из Бање Луке;
 • БОГДАНОВИЋ ДЕЈАН, адвокат, из Бијељине;
 • ВАСИЋ ЂОРЂЕ, адвокат, из Бијељине;
 • ДРАШКОВИЋ ВОЈИСЛАВ, адвокат, из Бијељине;
 • ЗЕЛЕНОВИЋ МИЛЕНКО, адвокат, из Бијељине;
 • КРСМАНОВИЋ ВЕРАН, адвокат, из Бијељине;
 • МАРКОВИЋ САВО, адвокат, из Бијељине;
 • МАТИЋ МИЛАН, адвокат, из Бијељине;
 • ПЕРИЋ ЗОРАН, адвокат, из Бијељине;
 • ПЕТРОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат, из Бијељине;
 • СТОЈАНОВИЋ БОЈАН, адвокат, из Бијељине;
 • ЋЕКЛИЋ НИКОЛА, адвокат, из Бијељине;
 • ЛАЗИЋ СВЕТЛАНА, адвокат, из Добоја;
 • ЛОПАНДИЋ СИНИША, адвокат, из Добоја;
 • МИКИЋ СИНИША, адвокат, из Добоја;
 • мр ПУЗИЋ-ОБРАДОВИЋ ИРЕНА, адвокат, из Добоја;
 • РАДОВИЋ ДРАГАН, адвокат, из Добоја;
 • САВИЋ ТАМАРА, адвокат, из Добоја;
 • СПРЕЧО ДАМИР, адвокат, из Добоја;
 • ТУФЕГЏИЋ МИОДРАГ, адвокат, из Добоја;
 • БЛИТВИЋ БОЈАН, адвокат, из Источног Сарајева;
 • ЛАЛОВИЋ СРЂАН, адвокат, из Пала;
 • СРДАНОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат, из Пала;
 • ЧЕГАР ДАВИД, адвокат, из Пала;
 • МРЂА ЗОРАН, адвокат, из Приједора;
 • ПРАВУЉАЦ ЂОРЂЕ, адвокат из Новог Града;
 • ШИКМАН НЕМАЊА, адвокат, из Приједора, и
 • ШАЊЕВИЋ БОРИС, адвокат, из Требиња.