Збор адвоката Добој

Збор адвоката Добој обухвата подручје града Добој и општина Петрово, Дервента, Модрича, Теслић, Брод, Шамац, Вукосавље, Пелагићево и Доњи Жабар.

Предсједник Збора адвоката Добој је Џавид Сламник, адвокат из Добоја.

Административно-технички секретар Коморе у Добоју је Богдана Урошевић.

Адреса: Ул. Краља Александра б.б., 74000 Добој
Е-mail: zbordoboj@gmail.com
Тел: 387  (0) 53 250 144
Факс:387 (0) 53 250 144
Радно вријеме: пон–пет/8.00–12.00 часова

Именик адвоката

ПрезимеИмеСједиште канцеларијеГрадТелефон канцеларијеФаксМобилниE-mail
НОВАКОВИЋРАДМИЛАЈОВАНА РАШКОВИЋА 18БРОДДОБОЈ053/511-100065/015-181radmilanovakovic13@gmail.com
РАДОВАНОВИЋГОРДАНАСВЕТОГ САВЕ 24БРОДДОБОЈ053/610-288065/950-410advgordanaradovanovic@gmail.com
ХАЏИСЕЈДИЋЈАДРАНКОСВЕТОГ САВЕ 19БРОДДОБОЈ065/062-559, 00385 98 688 595advokat_brod@gmail.com
АНИЧИЋЦВИЈОНИКОЛЕ ТЕСЛЕ 1ДЕРВЕНТАДОБОЈ053/332-664053/332-664065/625-353anicic_cvijo@hotmail.com
БАРИШИЋЈОЗОТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 3ДЕРВЕНТАДОБОЈ066/904-707jozobaris@inet.hr
БЕЋАРЕВИЋСИНИШАКРАЉА ПЕТРА I 38ДЕРВЕНТАДОБОЈ065/982-249advsinisabecar@gmail.com
БИЈЕЛИЋДЕЈАНКРАЉА ПЕТРА I 40ДЕРВЕНТАДОБОЈ053/332-007065/348-495advbijelic.dejan@gmail.com
БИЛИЋБИЉАНАКРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА ББДЕРВЕНТАДОБОЈ065/918-606bilicderv@gmail.com
БИЛИЋСЛОБОДАНКРАЉА ПЕТРА I ББДЕРВЕНТАДОБОЈ053/333-133053/333-133065/663-029bilicderv@gmail.com
ЂУРЂЕВИЋМИЛОРАДВЛАДЕ ШУПУТА 4ДЕРВЕНТАДОБОЈ053/333-894053/333-894065/694-208misodjdj@gmail.com, misodj@teol.net
МАКСИЋГОРАНКРАЉА ПЕТРА I 32ДЕРВЕНТАДОБОЈ066/480-172kancelarija.maksic@gmail.com
МИЛИНКОВИЋВИОЛЕТАКРАЉА ПЕТРА I ББДЕРВЕНТАДОБОЈ053/332-400065/595-522advokat.violeta.milinkovic@gmail.com
НОВИЋНАДАКРАЉА ПЕТРА I ББДЕРВЕНТАДОБОЈ053/331-660053/331-660065/659-957nadanovic@yahoo.com
ПЕТРИЋБРАНКОЈОВАНА ДУЧИЋА 15ДЕРВЕНТАДОБОЈ053/332-826053/332-826065/142-664advokatbrankopetric@gmail.com
РУЖИЧИЋНИКОЛАКРАЉА ПЕТРА I 32ДЕРВЕНТАДОБОЈ053/331-315053/331-315065/456-412advokatruzicic@gmail.com
СИМИЋЗОРАНКРАЉА ПЕТРА I 28ДЕРВЕНТАДОБОЈ053/331-760065/667-386simiczoranadvokat@gmail.com
БЕРБЕРОВИЋМЕРСАДКАРАЂОРЂЕВА 48ДОБОЈДОБОЈ053/228-228053/228-228061/471-527mersad.berberovic@gmail.com
БЈЕЛОШЕВИЋ КОПАЊАЈЕЛЕНАКАРАЂОРЂЕВА 51ДОБОЈДОБОЈ053/241-800053/241-800065/999-079advokat.jelenabkopanja@gmail.com
БРКИЋБИЉАНАЋУПРИЈСКА 31ДОБОЈДОБОЈ053/208-230053/208-230065/625-616bbrkic@teol.net
ГОСТИЋЈОВАНКРАЉА АЛЕКСАНДРА Ф 13/2ДОБОЈДОБОЈ053/222-101053/222-101065/619-440gosticjovan@gmail.com
ЂОРЂЕВИЋСИНИШАСВЕТОГ САВЕ 24ДОБОЈДОБОЈ053/200-740065/682-644sinisadj@teol.net
ЈАРАМАЗРЕФИКАКАРАЂОРЂЕВА 51ДОБОЈДОБОЈ053/241-800053/241-800065/908-286advokatrefikajaramaz@gmail.com
ЛАЗИЋСВЕТЛАНАКАРАЂОРЂЕВА ББДОБОЈДОБОЈ053/225-577053/225-577065/646-122advokatlazic@yahoo.com
ЛОПАНДИЋСИНИШАНЕМАЊИНА БР.10ДОБОЈДОБОЈ065/688-758slopandic@yahoo.com
ЛУКИЋДРАЖЕНКОСВЕТОГ САВЕ 24ДОБОЈДОБОЈ053/200-740053/200-742066/926-179advokat.drazenko@gmail.com
МАТОВИЋНЕБОЈШАКРАЉА АЛЕКСАНДРА Ф-I-22ДОБОЈДОБОЈ065/987-897advokatnmatovic@gmail.com
МИЋИЋМЛАДЕНКРАЉА АЛЕКСАНДРА ББДОБОЈДОБОЈ053/250-530053/250-530065/167-007mladenm.doboj@gmail.com
МИКИЋСИНИШАСВЕТОГ САВЕ 24ДОБОЈДОБОЈ053/961-331065/566-489mikics@teol.net
МИЛАНОВИЋЖЕЉКАСВЕТОГ САВЕ 24ДОБОЈДОБОЈ053/227-695053/227-695061/185-377milanovic@do.elta-kabel.com
МИЉАНОВИЋЉИЉАНАСВЕТОГ САВЕ 24ДОБОЈДОБОЈ053/242-381053/242-381065/521-644lj.miljanovic@teol.net
НЕШКОВИЋГОРАНКАРАЂОРЂЕВА 4ДОБОЈДОБОЈ053/221-500053/221-500065/568-441аdvokatng55@gmail.com
НЕШКОВИЋДЕЈАНКАРАЂОРЂЕВА 4ДОБОЈДОБОЈ053/221-500053/221-500066/122-787neskovic.d@hotmail.com
НИНКОВИЋМИРЈАНАСВЕТОГ САВЕ 24ДОБОЈДОБОЈ053/236-884053/236-884065/935-739advokatninkovic@do.elta-kabel.com
ПАЈИЋ-ЈОСИПОВИЋТАТЈАНА ССВЕТОГ САВЕ 24ДОБОЈДОБОЈ---------066/604-070tanja.pajic86@gmail.com
ПАНИЋДУШКОКНЕЗА ЛАЗАРА 20/6ДОБОЈДОБОЈ053/227-290053/227-290065/580-797dusko.panic@yahoo.com
ПУЗИЋ-ОБРАДОВИЋИРЕНАСВЕТОГ САВЕ 24ДОБОЈДОБОЈ053/222-030053/222-030065/568-303irenapuzic@yahoo.com
РАДОЊИЋМИЛЕНКОСВЕТОГ САВЕ 24ДОБОЈДОБОЈ053/223-495065/602-682
РАДОВИЋДРАГАНСВЕТОГ САВЕ 24 III СПРАТДОБОЈДОБОЈ053/205-861053/205-861065/521-679adv.drdo@yahoo.com
РИСТИЋМИРОСЛАВКРАЉА АЛЕКСАНДРА 81ДОБОЈДОБОЈ053/962-170053/962-170065/625-542advokatmiroslavr@gmail.com
РИСТИЋВ. БРАНКОСВЕТОГ САВЕ 24, Радник. канц. бр. 11ДОБОЈДОБОЈ053/225-140053/225-140065/525-926branko.vr@outlook.com
РАУКОВИЋСТАНИМИРСВЕТОГ САВЕ 24ДОБОЈДОБОЈ053/962-399053/962-399065/885-884advokatraukovic@gmail.com
САВИЋБОБАНСВЕТОГ САВЕ 24ДОБОЈДОБОЈ066/490-494bobansavic84@gmail.com
САВИЋРАДЕСВЕТОГ САВЕ 24ДОБОЈДОБОЈ065/044-910advokatradesavic@gmail.com
САВИЋТАМАРАСВЕТОГ САВЕ 24ДОБОЈДОБОЈ053/962-380053/962-380065/964-407advokatsavict@gmail.com
СИМИЋАНКАСВЕТОГ САВЕ 24ДОБОЈДОБОЈ065/997-885advokatankasimic@gmail.com
СЛАМНИКЏАВИДФИЛИПА ВИШЊИЋА 72ДОБОЈДОБОЈ061/795-215, 063/891-618advokatslamnik@gmail.com
СПРЕЧОДАМИРКАРАЂОРЂЕВА 48ДОБОЈДОБОЈ053/228-228053/228-228061/599-577spreco@advokaturaspreco.ba, sprecodamir@yahoo.co.uk
СТАЈИЋСЛОБОДАНКАСВЕТОГ САВЕ 24ДОБОЈДОБОЈ053/961-675053/961-675065/936-228stajic.slobodanka@gmail.com
СТАРЧЕВИЋБОЈАНСВЕТОГ САВЕ 24ДОБОЈДОБОЈ065/307-208starcevicbojan@yahoo.com
СТОЈКОВИЋТАТЈАНАКАРАЂОРЂЕВА ББДОБОЈДОБОЈ053/223-320053/223-320065/669-049statjana@teol.net
СТОКИЋРАЈКОСВЕТОГ САВЕ 24ДОБОЈДОБОЈ053/241-532053/241-532065/896-726advokatrstokic@yahoo.com
СТОКИЋЈЕЛЕНАСВЕТОГ САВЕ 24ДОБОЈДОБОЈ053/241-532053/241-532066/133-547advokatrstokic@yahoo.com
ТАНАСИЋДРАГАНСВЕТОГ САВЕ 24ДОБОЈДОБОЈ065/168-047advokatdtanasic@gmail.com
ТОДОРОВИЋДУШАНСВЕТОГ САВЕ 24ДОБОЈДОБОЈ053/221-727053/221-727065/747-935advokatdusant@gmail.com
ТОМАНОВИЋСУЗАНАКРАЉА АЛЕКСАНДРА, ГРАДИНА Б/9ДОБОЈДОБОЈ053/203-020053/203-021065/600-603advokatsuzanatomanovic@gmail.com
ТУФЕГЏИЋМИОДРАГСВЕТОГ САВЕ 24ДОБОЈДОБОЈ065/643-951miodrag.t@teol.net
АНДРИЋИЛИЈАЦАРА ЛАЗАРА 10МОДРИЧАДОБОЈ053/821-630053/821-632065/537-137advokatandricmd@gmail.com
ГОЈКОВИЋНОВАКЦАРА ЛАЗАРА ББМОДРИЧАДОБОЈ053/814-220053/814-220065/647-200advokat.novakgojkovic@gmail.com
ДАВИДОВИЋДРАГАНЈОВАНА ДУЧИЋА 3МОДРИЧАДОБОЈ053/810-750053/810-750065/627-960dragan52@teol.net
ДЕВИЋСЛАВИЦАСВЕТОСАВСКА ББМОДРИЧАДОБОЈ053/811-649053/811-649065/642-375adv.s.devic@hotmail.com
ЂУРЂЕВИЋВЕДРАНТРГ МИЛАНА ЈЕЛИЋА 16МОДРИЧАДОБОЈ065/339-210advokat.djurdjevic@gmail.com
НЕНАДИЋДРАГИЦАСВЕТОСАВСКА ББМОДРИЧАДОБОЈ065/661-665adv.d.nenadic@gmail.com
РАДУЛОВИЋЈОВИЦАСВЕТОСАВСКА ББМОДРИЧАДОБОЈ053/814-020053/814-020065/056-196advokatradulovic@gmail.com
ТАНАСИЋЗОРАНДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА БР.3МОДРИЧАДОБОЈ053/810-321065/639-942zorantanasic@yahoo.com
МИШАНОВИЋМАНДАЦВИЈЕТИНА ТОДИЋА 21ПЕТРОВОДОБОЈ053/260-010053/260-010065/547-940advokatmisanovic@gmail.com
ПАНТИЋЦВИЈЕТАСТАНАРИ ББСТАНАРИДОБОЈ053/290-712065/892-215cvijetapantic15@gmail.com
БУЗАКОВИЋБРАНКОЈОВАНА ДУЧИЋА Х-45ТЕСЛИЋДОБОЈ053/431-645053/439-028065/549-966branko@inecco.net
БУЗАКОВИЋДЕЈАНЈОВАНА ДУЧИЋА Х 45ТЕСЛИЋДОБОЈ053/431-645065/640-402dejanbuzakovic@hotmail.com
ГРАБОВАЦЗДРАВКОСВЕТОГ САВЕ 57/АТЕСЛИЋДОБОЈ053/432-798053/432-798065/533-614grabovac@inecco.net
ДОЛИЋМЛАДЕНАЛЕКСАНДРА РАЈКОВИЋА ББТЕСЛИЋДОБОЈ065/036-233, 065/077-918mladen.dola@gmail.com
ЈАЊИЋМИРОСЛАВСВЕТОГ САВЕ 19ТЕСЛИЋДОБОЈ053/431-153053/438-018065/799-803advokatjanjicmiroslav@gmail.com
КЕСИЋРАТКОЗАНАТСКИ ЦЕНТАР ББТЕСЛИЋДОБОЈ053/431-481053/431-481065/533-577kesic.r@teol.net
КОВАЧЕВИЋНЕНАДСВЕТОГ САВЕ 3ТЕСЛИЋДОБОЈ053/432-795053/432-795065/688-533tamir@teol.net
МАЛИЋНАДАБРАНКА РАДИЧЕВИЋА 1ТЕСЛИЋДОБОЈ053/250-233065-692-580nadamalic@gmail.com
МЕМИЋСАЛИХДОЊИ РАНКОВИЋ 207 БТЕСЛИЋДОБОЈ061/646-022,advokat-memic@outlook.com
МИЉИЋМИЛОРАДЈОВАНА ДУЧИЋА 36ТЕСЛИЋДОБОЈ053/439-244065/771-904
ПОПОВИЋВЕСЕЛИНКАКАРАЂОРЂЕВА Л-Е6ТЕСЛИЋДОБОЈ053/433-604053/433-604065/975-483veselinkapopovic86@gmail.com
САВИЋМАРИЈАНСТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА, НОВИ ЗАНАТСКИ ЦЕНТАРТЕСЛИЋДОБОЈ053/438-018065/808-287
БЛАГОЈЕВИЋЖИВАНМАЈКЕ ЈЕВРОСИМЕ,ОБЈЕКАТ ПАРК 2ШАМАЦДОБОЈ054/612-419054/612-419065/532-734advokatzivan@gmail.com
БЛАГОЈЕВИЋГОРАНАЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 40ШАМАЦДОБОЈ054/611-015054/611-015065/679-486g.blagojevic@live.com
БЛАГОЈЕВИЋВЛАДИМИРМАЈКЕ ЈЕВРОСИМЕ,ОБЈЕКАТ ПАРК 2ШАМАЦДОБОЈ054/612-419054/612-419065/614-943advokatvladimirb@gmail.com
ЂУРЂЕВИЋАНЂАНИКОЛЕ ПАШИЋА ББШАМАЦДОБОЈ054/611-671065/524-092andjadjurdjevic@gmail.com
ЛУКИЋМИРКОТРЖНИ ЦЕНТАР, ПАРК 2ШАМАЦДОБОЈ054/621-850065/581-801lukicmirko@hotmail.com
НОВАКОВИЋТОДАКРАЉА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА, ШЕТАЛИШТЕ-ЛОКАЛ 2ШАМАЦДОБОЈ054/611-509065/686-202toda.novakovic@gmail.com
ПИСАРЕВИЋМАРКОКРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 60ШАМАЦДОБОЈ065/905-545advokatpisarevic@yahoo.com

Именик стручних сарадника за правне послове

ПРЕЗИМЕИМЕПРИНЦИПАЛМЈЕСТОАДРЕСАДАТУМ ПОЧЕТКА РАДАБРОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ
НикићСвјетланаПузић-Обрадовић ИренаДобојСветог Саве 2409.08.2021.302
ОстојићНаташаМилановић ЖељкаДобојСветог Саве 2428.11.2019.260
СтокићЖељкоСтокић РајкоДобојСветог Саве 2401.04.2022.325
ТривићНадаМиљановић ЉиљанаДобојСветог Саве 2426.01.2019.233
ЖигићДаркоЂорђевић СинишаДобојСветог Саве 2428.05.2019.243
АндрићДијанаАндрић ИлијаМодричаЦара Лазара Бб20.08.2019.254
БлагојевићДејанБлагојевић ГоранШамацАлександра I Карађорђевића 4031.07.2019.253
СавићКонстантинСавић МаријанТеслићСтевана Синђелића, Нови Занатски Центар28.11.2015.125

Именик адвокатских приправника

ПРЕЗИМЕИМЕПРИНЦИПАЛМЈЕСТОАДРЕСА
ДамјановићПамелаДамјановић ГорданаДЕРВЕНТАКраља Петра I Бб
КовачевићМаркоРужичић НиколаДЕРВЕНТАКраља Петра I 32
ЉешићВојиславаБијелић ДејанДЕРВЕНТАКраља Петра I 40
БеркићАјдинаЛазић СветланаДОБОЈКарађорђева Бб, Објекат Б I/5
ВасиљевићСањаСтокић РајкоДОБОЈСветог Саве 24
ВеселиновићМирнаЛазић СветланаДОБОЈКарађорђевабб
КопићКристинаМикић СинишаДОБОЈСветог Саве 24
ЛазићДајанаСпречо ДамирДОБОЈКарађорђева Бр.48
Миливојевић КршићНаташаСтокић РајкоДОБОЈСветог Саве 24
ПанчићСлавишаЂорђевић СинишаДОБОЈСветог Саве 24
ПлешкоСањаРистић Б. БранкоДОБОЈСветог Саве 24
РадићМаркоМикић СинишаДОБОЈСветог Саве 24
РадовићНемањаРадовић ДраганДОБОЈКарађорђева 48
РистићАнамаријаРистић БранкоДОБОЈСветог Саве 24, Канц. Бр. 1
СтокићЖељкоСтокић РајкоДОБОЈСветог Саве 24
СимићЉубицаАндрић ИлијаМОДРИЧАЦара Лазара 10
Бузаковић БагићБиљанаБузаковић ДејанТЕСЛИЋЈована Дучића Х45
ГрабовацСашаГрабовац ЗдравкоТЕСЛИЋСветог Саве 57 А
ЂуричићСташаЈањић МирославТЕСЛИЋСветог Саве 77
МикановићНебојшаКовачевић НенадТЕСЛИЋСветог Саве 3
ЈањићОгњенЈањић МирославТЕСЛИЋСветог Саве 77
ЈањићСтефанЈањић МирославТЕСЛИЋСветог Саве 77
ЈелићНаташаСавић ДанилоТЕСЛИЋКарађорђева Бб
КесићОљаКесић РаткоТЕСЛИЋЗанатски Центар Бб
ЋурићМиланПоповић ВеселинкаТЕСЛИЋКарађорђева Л 6
ЕвђићМаријаБлагојевић ЖиванШАМАЦМајке Јевросиме, Објекат Парк Ii
МокрићРужицаБлагојевић ЖиванШАМАЦМајке Јевросиме, Објекат Парк Ii
МишићВањаБлагојевић ЖиванШАМАЦМајке Јевросиме, Објекат Парк Ii
СавићЈеленаЖиван БлагојевићШАМАЦМајке Јевросиме Бб
ЧупељићЈокицаЛукић МиркоШАМАЦТржни Центар Парк Ii/3