IZVJEŠTAJ SA SASTANAKA – PROGRAM ZA KANCELARIJSKO POSLOVANjE, RAČUNOVODSTVO I DAN ADVOKATURE 2023. GODINE

U petak 24. marta 2023. godine predsjednik Izvršnog odbora, Savan Zec, advokat iz Kozarske Dubice, sekretar, Jelena Aćić i Dragana Radošević, referent za opšte poslove imali su kratak sastanak sa Čedomirom Spasojevićem, vlasnikom računovodstvenog biroa „Finwelt“ i Sašom Vrhovac, računovođom koja je zadužena za knjigovodsvene poslove Advokatske komore Republike Srpske. Na sastanku je dogovoren način kvartalnog izvještavanja, praćenja dugovanja po osnovu članarine, knjiženja naplate dugovoanja putem izvršenja.

Nakon sastanka s predstavnicima računovodstvenog biroa, predsjednik Izvršnog odbora, advokat Savan Zec, predsjednica Zbora advokata Banja Luka, Vanja Lakić, advokat iz Banjaluke, koji su članovi Organizacionog odbora proslave Dana advokature za 2023. godinu, sa radnicama sekretarijata Jelenom Aćić, sekretarom Komore, Draganom Radošević, referentom za opšte poslove i Natašom Ališom, administartivno- tehničkim sekretarom, obišli su više potencijalnih lokacija za održavanje Svečane skupštine povodom  Dana advokature. Nakon toga pregledali su hotele „Courtyard by Marriott“ i „Integra“, gdje je izvršena predrezervacija smještajnog kapaciteta za goste povodom Dana advokature. Pregledane su i sale u pomenutim hotelima, kao i sala u hotelu „Bosna“, a zbog organizacije Svečane večere.

U 13:30 časova održan je sastanak između Advokatske komore Republike Srpske i preduzeća „Pravni servis“ čija tema je bila izrada programa za kancelarisko poslovanje za Advokatsku komoru Republike Srpske. Sastanku su, ispred Advokatske komore Republike Srpske prisustvovali Predsjednik Izvršnog odbora, advokat Savan Zec, predsjednica Zbora advokata Banja Luka, advokat Vanja Lakić, sekretar Komore, Jelena Aćić, referent za opšte poslove Maja Todorović, referent za opšte poslove Dragana Radošević i Nataša Ališa administrativno-tehnički sekretar. Pravni servis predstavljali su Ognjen Mandić i Dejan Perić.

Na sastanku je oformljena radna grupa i definisan način saradnje. Okvirno dogovoren način protokolisanja prijema pošte i način protokolisanja dokumentacije AK RS prilikom njene izrade. Sljedeći sastanak dogovoren je za 14 dana, za četvrtak 06. april 2023. godine. Sastanak će biti održan online u trajanju od 08:00 do 10:00 časova i tema sastanka će biti prijedlozi i sugestije za doradu i ispravku dijela programa koji se odnosi na gore pomenuto protokolisanje.

 

Advokatska komora Republike Srpske

25. marta 2023. godine