ODLUKA O UTVRĐIVANJU LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE KOMISIJE ZA KONTROLU FINANSIJSKOG I MATERIJALNOG POSLOVANJA

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za članove Komisije za kontrolu finansijskog i materijalnog poslovanja Advokatske komore Republike Srpske, broj: I.k.01-13/2022, od 10.03.2022. godine