UVODNI DOGAĐAJ ZA ONLAJN HELP KURS PORODIČNO PRAVO, 05. OKTOBAR 2023. GODINE.

5. oktobra 2023. godine u sklopu HRTF projekta organizovan je uvodni događaj za onlajn HELP kurs „Porodično pravo“ na kome je prisustvovalo 30 advokata iz Bosne i Hercegovine. Prisutnima se…
Read more

IZVJEŠTAJ SA SEMINARA ODRŽANOG 16. i 17. JUNA 2023. GODINE U PRIJEDORU NA TEMU „PANEL DISKUSIJA IZ KRIVIČNOG PRAVA-AKTUELNA PITANjA ZKP i KZ“

Zbor advokata Prijedor, u saradnji sa Komisijom za sprovođenje i kontrolu stručne obuke advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske, organizovao je seminar na…
Read more

STUDIJSKA POSJETA AKADEMIJI EVROPSKOG PRAVA U TRIRU (NJEMAČKA)

     Akademija evropskog prava (poznata po njemačkoj skraćenici ERA – “Europäische Rechtsakademie”) je međunarodni centar za obuku i debatu za pravnike. Organizovana je kao javna fondacija sa sjedištem u…
Read more

GODIŠNjI IZVEŠTAJ ZA 2021. GODINU

ADVOKATSKA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE Komisija za sprovođenje i kontrolu stručne obuke advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske.   Izvještaj o radu Komisije u…
Read more

IZVJEŠTAJ SA SEMINARA U I. SARAJEVU OD 28. i 29.04.2023. GODINE

 „Stručno usavršavanje iz oblasti krivčnog prava“ Komisija za sprovođenje i kontrolu stručne obuke advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske u saradnji sa OKO…
Read more

SEMINAR U DOBOJU 06. i 07. OKTOBAR 2022. GODINE “ZAŠTITA ZVIŽDAČA”

Izveštaj sa seminara “Zaštita zviždača” Advokatska komora Republike Srpske, u saradnji sa Savjetom Evrope, u okviru projekta JUFREX2  je 06. i 07. oktobra 2022. godine organizovala seminar za advokate, stručne…
Read more

SEMINAR U BANjALUCI 22. i 23. SEPTEMBAR 2022. GODINE “STRATEŠKE TUŽBE PROTIV UČEŠĆA JAVNOSTI I KLEVETE”

Izveštaj sa seminara “Strateške tužbe protiv učešća javnosti i klevete” Advokatska komora Republike Srpske, u saradnji sa Savjetom Evrope, u okviru projekta JUFREX2  je 22. i 23. septembra 2022. godine…
Read more

SEMINAR NA JAHORINI 17. i 18. JUNA 2022. GODINE “AKTUELNA PRAKSA SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ KRIVIČNO-PRAVNE OBLASTI”

Izvještaj sa seminara održanog 13. i 14. maja 2022. godine „Aktuelna praksa sudova u Bosni i Hercegovini iz građanskopravne oblasti“ Zbor advokata Istočno Sarajevo, u saradnji sa Komisijom za sprovođenje…
Read more

SEMINAR U BIJELJINI 13. i 14. MAJ 2022. GODINE “AKTUELNA PRAKSA SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ GRAĐANSKO-PRAVNE OBLASTI”

Izvještaj sa seminara održanog 13. i 14. maja 2022. godine „Aktuelna praksa sudova u Bosni i Hercegovini iz građanskopravne oblasti“ Zbor advokata Bijeljina, u saradnji sa Komisijom za sprovođenje i…
Read more

SEMINAR U TREBINJU 25. i 26. MART 2022. GODINE “SPROVOĐENJE ISTRAGE I ZAJEDNIČKI ISTRAŽNI ORGANI”

Izvještaj sa seminara održanog 25. i 26.03.2022. godine u Trebinju na temu „Sprovođenje istrage i zajednički istražni organi“ Zbor advokata Trebinje, u saradnji sa Komisijom za sprovođenje i kontrolu stručne…
Read more